Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τρίμηνης Διάρκειας (Covid-19)

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας, που προσελήφθησαν με την υπ. αριθμ. 141729/Ε1/16-10-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι αύριο Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail@dide.ach.sch.gr).

(Όσοι, τυχόν, δεν αποδέχονται το διορισμό τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη τη σχετική φόρμα «Μη αποδοχής πρόσληψης αναπληρωτή» που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο.)

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ

Αίτηση Αναπληρωτών Γενικής

Yπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑΕ – ΤΕ Τρίμηνης Διάρκειας (Covid -19)

Πρόσκληση για υποβολή Δήλωσης Σχολείων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, που προσελήφθησαν με την υπ. αριθμ. 141708/Ε1/16-10-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ ΣΜΕΑΕ – ΤΕ, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης για τοποθέτηση, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά, και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι αύριο Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 το μεσημέρι αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail@dide.ach.sch.gr).

(Όσοι, τυχόν, δεν αποδέχονται το διορισμό τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη τη σχετική φόρμα «Μη αποδοχής πρόσληψης αναπληρωτή» που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο.)

ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

Αίτηση Αναπληρωτή ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

Yπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης

Προσλήψεις μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προκύπτουν λόγω COVID-19

Πρόσληψη 92 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α ́ 177).

– ΕΕΠ / ΕΒΠ προσλήψεις COVID-19

ΙΕΠ: πρόσκληση για συμμετοχή Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας

Η ανακοίνωση του ΙΕΠ για την πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας.

– ΙΕΠ: συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας

Αποφάσεις Πρόσληψης Προσ. Αναπληρωτών Τρίμηνης (κατ’ ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του COVID-19 κατά το σχολ. έτος 2020-21

20201016 141729_Ε1 Προσλ. C19 ΓΕΝΙΚΗ (1011) Βθμια ΠΔΕ-C19 ΩΤΓ346ΜΤΛΗ-Υ59

20201016 141708_Ε1 Προσλ. C19 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ (74) Βθμια ΠΔΕ-C19 9Υ3Ω46ΜΤΛΗ-ΚΗΖ