Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών Γενικής Παιδείας – Γ’ Φάση

Η απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών Γενικής Παιδείας σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Αχαΐας για το σχολικό έτος 2020-2021.

– Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών Γενικής Παιδείας, Γ’ Φάσης

Αποφάσεις τοποθέτησης Αναπληρωτών ΕΑΕ και Παράλληλης Στήριξης

Οι αποφάσεις τοποθέτησης-διάθεσης Αναπληρωτών ΕΑΕ και Παράλληλης Στήριξης σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αχαΐας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, για το σχολικό έτος 2020-2021.

– Τοποθέτηση Αναπληρωτών ΕΑΕ – Γ’ Φάση
– Τοποθέτηση Αναπληρωτών ΕΑΕ Παράλληλης Στήριξης – Γ’ Φάση

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αχαΐας

Η απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α’ 111) Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», για το σχολικό έτος 2020-2021.

– Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ, ΔΔΕ Αχαΐας

Πρότυπο ΓΕΛ Πάτρας: Επαναπροκήρυξη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κενών – κενούμενων θέσεων μαθητών/τριών στη Γ’Λυκείου, σχολ. έτος 2020-21

Ενημερωθείτε για την επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κενών – κενούμενων θέσεων μαθητών/τριών στη Γ’Λυκείου του Πρότυπου ΓΕΛ Πάτρας, για το σχολικό έτος 2020-21.

– Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πρότυπο ΓΕΛ Πάτρας