Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Αχαΐας (Ορθή Επανάληψη)

Ενημερωθείτε για τη νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

– Νέα Πρόσκληση Υποδιευθυντών/ντριών ΔΕΕ Αχαΐας (Ορθή Επανάληψη)
– Αίτηση Υποδιευθυντών/ντριών
– Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 2020
– φεκ 4412 2018 Β’ / Υποδιευθυντές και Προϊστάμενοι Εκπ.Θεμάτων
– Νόμος 4547 / 2018

Πρόσκληση 3μηνων συμβάσεων ΕΕΠ/ΕΒΠ COVID-19

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ ́ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020) κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

– Πρόσκληση 3μηνων συμβάσεων ΕΕΠ/ΕΒΠ COVID-19