Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ Φάση

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι αύριο Πέμπτη 08 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail@dide.ach.sch.gr).

(Όσοι, τυχόν, δεν αποδέχονται το διορισμό τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη τη σχετική φόρμα «Μη αποδοχής πρόσληψης αναπληρωτή» που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο.)

Κενά Αναπληρωτών Γενικής

Έντυπο Δήλωσης Σχολείων Αναπληρωτή Γενικής

Yπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, ΣΜΕΑΕ – ΤΕ, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης για τοποθέτηση, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά, και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι αύριο Πέμπτη 08 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail@dide.ach.sch.gr).

(Όσοι, τυχόν, δεν αποδέχονται το διορισμό τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη τη σχετική φόρμα «Μη αποδοχής πρόσληψης αναπληρωτή» που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο.)

Κενά Αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

Έντυπο Δήλωσης Αναπληρωτή ΕΑΕ

Yπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης

Αποφάσεις Πρόσληψης Γ’ Φάσης Αναπληρωτών Εκπ/κων και ΕΕΠ-ΕΒΠ

201007 134683_Ε1 Προσλ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (289) Βθμια ΠΔΕ Συγχρ 6Ν6Ζ46ΜΤΛΗ-Χ5Ν

201007 134686_Ε1 Προσλ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛ. (346) Βθμια ΠΔΕ Συγχρ ΩΗΝΑ46ΜΤΛΗ-ΣΘ1

201007 134691_Ε1 Προσλ. ΓΕΝΙΚΗ (3406) Βθμια ΠΔΕ Συγχρ 65ΡΔ46ΜΤΛΗ-ΣΧΙ

201007Ε1 Προσλ. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ (259) Βθμια ΠΔΕ Συγχρ 6ΖΩΗ46ΜΤΛΗ-ΕΦΓ

201007ΠΔΕ προσλήψεις ΕΕΠΕΒΠ_ΩΣΓΞ46ΜΤΛΗ-ΙΙΙ