Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)

Ενημερωθείτε για την ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

– Δελτίο Τύπου για ειδική πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ
– Ειδική Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ 9ΚΨΒ46ΜΤΛΗ-7Ι7
– Κενά Ειδικής πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ – παραρτήματα