Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών για διάθεση στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για κάλυψη διοικητικών αναγκών, διδακτικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών για διάθεση στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για κάλυψη διοικητικών αναγκών στο διδακτικό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενδιαφέροντος στη Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας (mail@dide.ach.sch.gr), έως και την Τετάρτη, 09-06-2021.

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
– Υπόδειγμα αίτησης

Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ και κατανομή εξεταζομένων ενότητας προφορικών – Ιούνιος 2021

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31-10-2020 (Β’ 4810), η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του, εάν πρόκειται για ανήλικο/η. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τους φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδος προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.

  • Η εξέταση των γλωσσών θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.
  • Τα εξεταστικά κέντρα ανά την επικράτεια.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους
    • ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και
    • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
    • Βεβαίωση/δήλωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για Covid-19

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για εκπ/κους ΠΕ78 (από 02-06-2021 μέχρι και 30-06-2021)

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για εκπ/κους ΠΕ78.
Η προθεσμία υποβολής είναι από 02-06-2021 μέχρι και 30-06-2021.

– Απόσπαση ΠΕ78 Γραφείο Ν.Υ. ΠΔΕ Αττικής – Επαναπροκήρυξη_signed