Οργάνωση και Διεξαγωγή επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2022

Α. Οργάνωση και Διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2022
Β. Οδηγίες για τα 2 Ε.Κ. και τo Β.Κ. των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2022

– Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2022