Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕ11_ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ_ΕΝΑΡΞΗ 2022 – 2023