Αποφάσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας Και Ειδικής Αγωγής

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ
2.ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ+ΤΕ
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ
7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ25