Πρόσκληση Υποψηφίων Μαθητευομένων για Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας

Πρόσκληση Υποψηφίων Μαθητευομένων για Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας (2022-2023)

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ.

(Τελευταία – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 26-09-2022 και ώρα 14:00)