Υποβολή αιτήσεων για επιτήρηση στον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες για τη θέση του/της επιτηρητή/τριας στο γραπτό διαγωνισμό πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Προκήρυξη 1Γ/2022 – ΦΕΚ 9 /Τεύχος Α.Σ.Ε.Π./ 25 Φεβρουαρίου 2022) που θα διεξαχθεί στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2022, να υποβάλλουν την αίτηση μέσω του συνδέσμου μέχρι τη Δευτέρα 03-10-2022 και ώρα 13:00μμ.

Διευκρινίζεται ότι:

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απο Υποψήφιους Μαθητευόμενους για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απο Υποψήφιους Μαθητευόμενους για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας μέχρι Τρίτη 27-09-2022 και ώρα 12:00.