Πρότυπο ΓΕ.Λ. Πατρών – Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Για Κάλυψη Κενών Θέσεων Α΄& Β΄ Λυκείου

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2022-23
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 22-23

Χαιρετισμός Διευθύντριας

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της ανάληψης της Διεύθυνσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, θα
ήθελα να σας απευθύνω, έναν θερμό χαιρετισμό και να σας δηλώσω την πρόθεσή μου για μια
συνεργασία βασισμένη στην ειλικρίνεια και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι προηγούμενες
θητείες μου ως εκπαιδευτικού, αλλά και σε διάφορες θέσεις ευθύνης, μου επέτρεψαν να
διαμορφώσω, εμπράκτως, μια σφαιρική εικόνα για τη λειτουργία του Σχολείου, τόσο σε
Παιδαγωγικό όσο και σε Διοικητικό επίπεδο, όπου πράξεις και διαδικασίες της καθημερινής
εκπαιδευτικής ζωής απαιτούν έναν υπεύθυνο τρόπο διαχείρισης.

Περισσότερα