Υποβολή αιτήσεων για επιτήρηση στον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες για τη θέση του/της επιτηρητή/τριας στο γραπτό διαγωνισμό πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Προκήρυξη 1Γ/2022 – ΦΕΚ 9 /Τεύχος Α.Σ.Ε.Π./ 25 Φεβρουαρίου 2022) που θα διεξαχθεί στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2022, να υποβάλλουν την αίτηση μέσω του συνδέσμου μέχρι τη Δευτέρα 03-10-2022 και ώρα 13:00μμ.

Διευκρινίζεται ότι:

  1. Επιτηρητές/τριες ορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ. αριθ. 160/2021 Απόφασης του Α.Σ.Ε.Π., τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου, που υπηρετούν στην περιοχή της περιφερειακής ενότητας, κατά προτίμηση εκπαιδευτικοί ή και μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.
  2. Οι Επιτηρητές/τριες απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που διαγωνίζεται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο ή παράρτημα εξεταστικού κέντρου (άρθρο 12 παρ.7 της υπ. αριθ. 160/2021 Απόφασης του Α.Σ.Ε.Π.).

 

Πίνακας Εξεταστικών Κέντρων Αχαΐας

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΠΕΡΙΟΧΗ Ε.Κ. Τ.Κ.
1. 1ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, 26443, ΠΑΤΡΑ 26443
2. 2ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΟΑΝΙΩΝ ΚΑΙ Θ. ΑΞΑΡΛΙΑΝ 1 26226
3. 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 2 26333
4. 4ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΟΗΣ 11 26331
5. 5ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 26335
6. 6ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΝΟΡΜΑΝ 57 26223
7. 7ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΣΟΥΝΙΟΥ 111-115 26333
8. 8ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 109 26334
9. 9ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 62 26442
10. 11ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΝΟΡΜΑΝ 57 26223
11. 12ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 196 26335
12. 13ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 58 26221
13. ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΘΩ & ΑΞΑΡΛΙΑΝ 1 26226
14. ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1, ΔΕΜΕΝΙΚΑ 26500
15. ΓΕΛ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ Π.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ 170, ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ 25002
16. ΓΕΛ ΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΙΟ 26504
17. 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΦΕΡΗ 131 – ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26335
18. 2ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 26223
19. 6ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 26223
20. 7ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΒΑΦΗ κ ΝΙΚ. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΟΥΚΟΥΛΙ

26335

– ΦΕΚ-2016-Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.-00303
– Τεύχος ΑΣΕΠ