Γνωστοποίηση ΦΕΚ σχετικά με τους συντελεστές ΕΒΕ και τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 και εφεξής

– Γνωστοποίηση ΦΕΚ πανελλαδικές εξετάσεις 2023
– ΦΕΚ 2022, Τεύχος B_06975