Ανακοίνωση πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών/ριων σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Αχαΐας (Επανάληψη στο ορθό)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη 18-01-2023 ως και Παρασκευή 20-01-2023 και ώρα 23:59΄.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά  μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

736_17-01-23_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΔΕΚΤΩΝ_ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΔΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ