Ανακοίνωση Πινάκων Δεκτών – Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών μετά από Ενστάσεις

1215_24-01-23_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΔΕΚΤΩΝ_ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΔΝΤΩΝ_ΜΕΤΑ_ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ_signed
ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΕΚΤΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ- ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ