Φ.251/160199/Α5 Υ.Α. (ΦΕΚ 6864/τ. Β/30-12-2022): «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 Υ.Α με θέμα Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπ/ση (Β’ 897)»

ΦΕΚ 6864/τ. Β/30-12-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς και από την Ιταλία (Μπερνάλντα) του Γυμνασίου Σαραβαλίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΙΤΑΛΙΑΣ-ΜΕ-ΠΛΟΙΟ_signed.pdf