Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ και κατανομή εξεταζομένων ενότητας προφορικών – Μάιος 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους
ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Εξεταστικά Κέντρα:
3ο ΓΕΛ Πατρών (τηλ. 2610.322.190)
Διεύθυνση: Αγίου Ιωάννου Πράτσικα 2, 26333, Πάτρα
6ο Γυμνάσιο Πατρών (Τηλ. 2610.432.865)
Διεύθυνση: Έλληνος Στρατιώτου & Αγίας Σοφίας, 26223, Πάτρα

Πίνακας Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2023Α

  • Στο 3ο ΓΕΛ Πατρών θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των γλωσσών Γαλλικά (Επίπεδα Α, Β, Γ) και Ισπανικά (Επίπεδα Α, Β).
  • Στο 6ο Γυμνάσιο Πατρών θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των γλωσσών Αγγλικά (Επίπεδα Α, Β, Γ), Γερμανικά (Επίπεδα Α, Β, Γ) και Ιταλικά (Επίπεδα Α, Β).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα γίνει η εξέταση των γλωσσών

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Σάββατο, 13 Μαΐου 2023
• Επίπεδο Α’
: ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΑ: 07.30 πμ
• Επίπεδο Γ’
: ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΑ: 01.00 μμ

Κυριακή, 14 Μαΐου 2023
Επίπεδο Β’
: ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΑ: 08.00 πμ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

• ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
10 Λεπτά νωρίτερα από την ώρα που αναφέρεται στο πρόγραμμα.
• Το Σάββατο 13/05/2023 θα εξεταστεί προφορικά το επίπεδο Β και
την Κυριακή 14/05/2023 τα επίπεδα Α και Γ.

Για την ακριβή ώρα της προφορικής εξέτασης, βρείτε τον κωδικό υποψηφίου σας στο αντίστοιχο αρχείο:

 

3ο ΓΕΛ Πατρών

ΓΑΛΛΙΚΑ Α

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α

ΓΑΛΛΙΚΑ Β

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β

ΓΑΛΛΙΚΑ Γ

6ο Γυμνάσιο Πατρών

ΑΓΓΛΙΚΑ Α

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α

ΙΤΑΛΙΚΑ Α

ΑΓΓΛΙΚΑ Β

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β

ΙΤΑΛΙΚΑ Β

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ

 

Πληροφορίες: 2610.465.898 / 2610.465.868 / 2610.465.892 / 2610.465.886 (9.00πμ – 11.00πμ).