Καταχώριση Δικαιολογητικών για την Προκήρυξη 2ΓΕ

Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μετά από έλεγχο του ηλεκτρονικού τους φακέλου στο ΟΠΣΥΔ, διαπιστώσουν παράλειψη ή εσφαλμένη καταχώρηση να στείλουν στη ΔΔΕ Αχαΐας email  (mail@dide.ach.sch.gr) για επανεξέταση.