Ενημέρωση των εκπαιδευτικών ως προς τις υπηρεσιακές μεταβολές

Λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 54803/Ε2 17-05-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με οποίο η Επιτροπή του ΣΤΕ αποφάσισε την κατ εξαίρεση διενέργεια του συνόλου των προπαρασκευαστικών πράξεων που απαιτούνται για τις υπηρεσιακές μεταβολές του εκπαιδευτικού προσωπικού

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής που:

  1. Βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν πάρει μετάθεση στην Αχαΐα)
  2. Έχουν αιτηθεί βελτίωση τοποθέτησης σε σχολική μονάδα

ότι οι αιτήσεις δήλωσης προτίμησης σχολείων θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 23/05/2023

ΕΝΗΜΕΡ.Δ-ΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ-54803-Ε2-17.5.23