Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε κενές Οργανικές Θέσεις

Πρόσκληση_Οριστικών Τοποθετησεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_2023_29.5.23_signed

Πίνακσς οργανικών κενών_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2023_29.5.23_signed
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ_ΕΒΠ_σμεαε-1