ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τους τύπους σχολείων που δύναται να επιλέξει ο/η κάθε υποψήφιος/α  Διευθυντής/τρια Σχ. Μονάδων Αχαΐας.
 
Σε περίπτωση παρατηρήσεων/διαφωνιών επί του πίνακα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ηλεκτρονικά (mail@dide.ach.sch.gr) μέχρι και την Παρασκευή 21/7/2017.
 

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2017-2018

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2017-2018