Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατά το παρόν έτος ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων παραίτησης

είναι η 1η Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή.

ΕΞΕ – 39109 – 2020 – Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf

Ενημέρωση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002).

Ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης covid-19, παρέχεται στους στρατεύσιμους της κλάσης 2023(γεννηθέντες το έτος 2002) η δυνατότητα να απογραφούν χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία τους σε Στρατολογικές Υπηρεσίες ή ΚΕΠ, αλλά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος http://www.stratologia.gr , ακολουθώντας τις οδηγίες του συνδέσμου https://www.stratologia.gr/el/content/katathesi-deltioy-apografis .

Φ12α -EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ.pdf

 

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.ΕΚ., T.E.), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) έτους 2020

38350Ε2_17-3-2020_ΥΑ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2020 (Ω2ΑΕ46ΜΤΛΗ-ΩΒ2).pdf

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) σύμφωνα με την εγκύκλιο

α) Αναστέλλουν όλες τις προγραμματισμένες ενέργειες που απαιτούν φυσική παρουσία μαθητών/τριών,

β) Λειτουργούν για τη διεκπεραίωση των υπολοίπων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων όπως αυτές απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους και

γ) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση πολιτών αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.

Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την 1ΓΤ/2020 και την 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Δίδεται η δυνατότητα μέχρι και τις 20-3-2020

στους υποψηφίους των προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020,

να υποβάλουν και ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους.

Η υποβολή των στοιχείων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

20200317_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 38545_Ε1_1ΓΤ_2ΓΔ_ΨΕΣΨ46ΜΤΛΗ-ΡΦΘ

Τηλέφωνο Υποστήριξης για WebEX – Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Υπενθυμίζουμε ότι, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης (στις 16-03-2020), αναφέρθηκε από την ομάδα υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ότι, μέχρι νεώτερης ενημέρωσης, το τηλέφωνο υποστήριξης είναι το : 2103443949.

ΔΔΕ Αχαΐας: Ανακοίνωση

Στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνoϊού, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, προτρέπει το κοινό όπως περιορίσει τις επισκέψεις του στις κτιριακές εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, ΜΟΝΟ στις απολύτως επείγουσες και απαραίτητες περιπτώσεις, ύστερα από τηλεφωνικά ραντεβού.

Για όσο διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται μέσω:

  • ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email:  mail@dide.ach.sch.gr),
  • τηλεομοιοτυπίας (FAX: 2610-465860) ή
  • ταχυδρομικής αποστολής (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, ΤΚ 26223, ΠΑΤΡΑ),  των αιτημάτων τους και όχι δια ζώσης.  

Για τηλεφωνική επικοινωνία, παρακαλούμε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, 2610 465800 από ώρα 9.00 έως 13.00

Πάτρα  16 Μαρτίου 2020

Ενημέρωση για τους Νεοδιοριζόμενους ΕΕΠ & ΕΒΠ

Καλούνται όσοι/ες διορίζονται ως μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,  σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 26128/21-2-2020 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/τ.Γ΄/9-3-2020, να αναλάβουν υπηρεσία και να ορκιστούν, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως φαίνονται στο συνημμένο αρχείο, στα γραφεία της Διεύθυνσης (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, γραφείο Β5).

Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ως προσωρινοί αναπληρωτές/ριες  στη Διεύθυνσή μας και διορίζονται ως μόνιμοι με την ανωτέρω σχετική Απόφαση σε άλλο Νομό, οι οποίοι/ες  για λόγους διευκόλυνσης θα αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Αχαΐας.

Μετά την ανάληψη υπηρεσίας τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. θα ενημερωθούν για να παραλάβουν την Απόφαση της λύσης εργασίας τους ως αναπληρωτές/ριες από την αρμόδια ΠΔΕ που τους προσέλαβε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε.  ΑΧΑΪΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ

yd-1599-86.doc

«Παραπεμπτικό έγγραφο προς Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό».doc

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ.doc

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤ ΔΗΜ ΥΠ ΣΥΖ.doc

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.doc

Παραπεμπτικό για Ψυχίατρο.doc