Χαιρετισμός Διευθύντριας

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της ανάληψης της Διεύθυνσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, θα
ήθελα να σας απευθύνω, έναν θερμό χαιρετισμό και να σας δηλώσω την πρόθεσή μου για μια
συνεργασία βασισμένη στην ειλικρίνεια και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι προηγούμενες
θητείες μου ως εκπαιδευτικού, αλλά και σε διάφορες θέσεις ευθύνης, μου επέτρεψαν να
διαμορφώσω, εμπράκτως, μια σφαιρική εικόνα για τη λειτουργία του Σχολείου, τόσο σε
Παιδαγωγικό όσο και σε Διοικητικό επίπεδο, όπου πράξεις και διαδικασίες της καθημερινής
εκπαιδευτικής ζωής απαιτούν έναν υπεύθυνο τρόπο διαχείρισης.

Με την εκ νέου ανάληψη των καθηκόντων μου, θεωρώ σημαντικό να θέσουμε εν
συνόλω ένα διττό ζητούμενο: αφ’ ενός μεν την ενδυνάμωση των αρχών και των αξιών που
διέπουν την Εκπαίδευση, αφ’ ετέρου δε την ανθρωποκεντρική της διάσταση. Ύστερα από μια
μακρά περίοδο δοκιμασιών και κρίσεων, όπου η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και η κοινωνία
ήρθε αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες συνθήκες, το βασικό πλαίσιο λειτουργίας της Εκπαίδευσης
έχει κλονισθεί σε σημαντικό βαθμό, με αποτέλεσμα το παιδαγωγικό πνεύμα, το οποίο
διαχρονικά αποτελεί το στυλοβάτη της, να τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση. Παράλληλα δε, ο
ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος αποτελεί και το επίκεντρό της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
υπέστη σημαντικές αναταράξεις. Ως εκπαιδευτικοί φορείς, βρισκόμαστε ενώπιον ιδιαίτερων
συνθηκών, οι οποίες καθορίζουν τόσο τα εκπαιδευτικά θεμέλια και τους ίδιους τους
παιδαγωγικούς σκοπούς, όσο και τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος αναφέρεται στις
ανάγκες του μαθητή, σε επίπεδο παιδαγωγικής διαμόρφωσης και διαπροσωπικών σχέσεων,
στις ανάγκες του εκπαιδευτικού, δοθείσης της ιδιαιτερότητας της άσκησης του ρόλου του,
αλλά και στις ανάγκες του γονέα και εν γένει της οικογένειας, απαραίτητου αρωγού στην όλη
εκπαιδευτική προσπάθεια. Ο αγώνας για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης μέσα από ένα
σύγχρονο σχολείο, που αφουγκράζεται τις ανάγκες του σήμερα και διασφαλίζει την ομαλή
πνευματική, ψυχική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών, καλλιεργώντας το κατάλληλο
παιδαγωγικό κλίμα και συνταιριάζοντας τις δυνάμεις όλων των μελών της εκπαιδευτικής
κοινότητας, καθηγητών, μαθητών, γονέων και διοίκησης, είναι διαρκής και απαιτεί εγρήγορση
και κανέναν εφησυχασμό.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω, από τη δική μου πλευρά, πως θα αξιοποιήσω όλα τα
θεσμικά μέσα, προκειμένου να διασφαλισθούν οι εκπαιδευτικές αυτές προτεραιότητες,
επιδιώκοντας την αρμονική συνεργασία αλλά και την ουσιαστική συμβολή όλων μας.

Σας καλωσορίζω για άλλη μία φορά στην εκπαιδευτική μας αυτή συμπόρευση, έχοντας
τις πλέον αισιόδοξες προσδοκίες.

Καλή αρχή!

                                                                                                   Η Διευθύντρια Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

                                                                                                              Ευγενία Πιερρή