Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων

Οι διοριζόμενοι/ες καλούνται να παρουσιαστούν στους Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Θα πρέπει να προσκομίζουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

07_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟY ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟ
06_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟY ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ
04_ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤ ΔΗΜ ΥΠ ΣΥΖ
05_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
03_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_1599_1986
02_ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
01_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ-νέο-2
20220902 106513_Ε1 ΑΠΟΦ. ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΑ 67ΦΚ46ΜΤΛΗ-ΧΜΙ