Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024, Νότιου Ημισφαιρίου

– Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σχ. έτος 2023-2024_ΡΡΦ246ΜΤΛΗ-Λ3Θ
– Φύλλο μητρώου πρόσκλησης 2023-2024