Εισαγωγή Μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, από το Σχολικό Έτος 2023-2024 και εφεξής

ΕΞΕ – 25345 – 2023 – Εισαγωγή μαθητών τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
FEK-2023-Tefxos B-01062-downloaded -25_02_2023_ΠΡΟΤΥΠΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ