Ανακοινοποίηση Προγράμματος Συνεντεύξεων και Προγράμματος Εξέτασης Ξένης Γλώσσας Υποψηφίων Διευθυντών

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ – 16-03-23

– Ανακοικοποίηση προγράμματος εξέτασης υποψηφίων ξένης γλώσσας_16-03-2023