Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για επιτροπή ΚΠγ Μαΐου 2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις επιτροπές των εξεταστικών κέντρων του διαγωνισμού του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθεί στις 13 & 14 Μαΐου 2023, να υποβάλλουν τη συνημμένη φόρμα google από σήμερα Δευτέρα 27/03/2023 έως την Πέμπτη 06/04/2023 και ώρα 12:00.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΠΓ 2023Α

Πληροφορίες:
ΔΔΕ Αχαΐας – Τμήμα Α Διοικητικού
Τηλ. 2610 465868, 886, 892

– ΦΕΚ-1612-τΒ-20-04-2021
– ΥΑ 28487 A5 13-03-2023