Παροχή ενημέρωσης για εκπαιδευτικούς που μετατάσσονται σε θέσεις ΕΔΙΠ – ΕΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μετατάσσονται σε θέσεις ΕΔΙΠ – ΕΕΠ και περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 694/13-3-23 τ.Γ’, εξακολουθούν να είναι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, ήτοι μέχρι 31/8/2023, βάσει των διατάξεων του άρθρου 289 του ν.4957/2022 (Α’ 141), σύμφωνα με τις οποίες τα έννομα αποτελέσματα των μετατάξεων επέρχονται με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

ΕΞΕ_-_29898_-_2023_-_Παροχή_ενημέρωσης_για_εκπαιδευτικούς_που_μετατάσσονταισε_θέσεις_ΕΔΙΠ-ΕΕΠ