Εκδήλωση ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση της ΚΕΕΜ και της ΚΕΕΕ

– Εκδήλωση ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών ΔΕ για συγκρότηση ΚΕΕΜ/ΚΕΕΕ
– Αίτηση / Υ. Δ. Εκπαιδευτικού Μουσικών μαθημάτων 2023
– Αίτηση / Υ. Δ. Εκπαιδευτικού Ειδικών μαθημάτων 2023