Ορθή Επανάληψη του Πίνακα Εισήγησης Οριστικής Τοποθέτησης ως προς την Κατηγορία των Εκπ/κων με Θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και συγκεκριμένα την ειδικότητα ΠΕ86 (ΠΡΑΞΗ 14/26-05-2023)

Εισήγηση τοποθέτησης 2023 απο τη συνεδρ. ΠΥΣΔΕ 02 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕ86
Επικ.Πίνακας Oργ.Kενων-Yπεραρ.Γενικής Παιδείας 2023 ανα σχολική μονάδα ΜΕΤΑ ΥΠΕΡ. 26.05.2023_ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης – δήλωσης προτίμησης σχ. μονάδων για οριστικές τοποθετήσεις-βελτιώσεις

Δίνεται  παράταση στη υποβολή αίτησης –δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστικές τοποθετήσεις-βελτιώσεις μέχρι και την Παρασκευή 02/06/2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι το αργότερο (λόγω τεχνικού προβλήματος)

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε κενές Οργανικές Θέσεις

Πρόσκληση_Οριστικών Τοποθετησεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_2023_29.5.23_signed

Πίνακσς οργανικών κενών_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2023_29.5.23_signed
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ_ΕΒΠ_σμεαε-1

Δελτίου Τύπου:: Παράταση Υποβολής Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίων με το 5%

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής  ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων έως τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου θα είναι προσβάσιμη έως τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 όλο το 24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/

και οι υποψήφιοι θα μπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με τις προτιμήσεις των Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους.

ΔΤ_Παράτασης_Μηχ_Δελτ_Σοβαρών_Παθήσεων_2023(2)

54877_Υποβολή Μηχανογραφικού_Eσαγωγή στην Τρ-βάθμια Εκπ-ση υποψ. με σοβαρές παθήσεις (9ΒΕΓ46ΜΤΛΗ-ΣΔΦ)

Πίνακας Οριστικών Τοποθετήσεων 2023 α) Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών β) Εκπ/κων με Θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά σύμφωνα με την παρ. 16 του αρθ. 19 του Ν.4692/2020 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του αρθρ. 94 του Ν.4812/2021 και γ) εκπ/κων που δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο ΠΕΠΑΛ Αιγίου

Ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5) από Παρασκευή 26-05-2023 έως και τη Δευτέρα 29-05-2023 και ώρα 9:00 το αργότερο. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται  μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr).

Διαβ Τοποθετήσεις_Υπεραριθμ_26.5.23_signed

Εισήγηση τοποθέτησης 2023 απο τη συνεδρ. ΠΥΣΔΕ 01 αναρτηση

Επικ.Πίνακας Oργ.Kενων-Yπεραρ.Γενικής Παιδείας 2023 ανα σχολική μονάδα ΜΕΤΑ ΥΠΕΡ. 26.05.2023_signed

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΙΝΑΚΑ_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_2023_ΜΕΤΑ ΕΓΓΡ. ΠΔΕ_signed

Ανάρτηση πίνακα μοριοδότησης μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που έχουν αιτηθεί βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση

– Ανακοίνωση μορίων οριστικής/βελτίωσης ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24
ΕΕΠ-ΕΒΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ_UPD_1
– Υπόδειγμα ένστασης

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, ν.4589/2019 (Α΄ 13) (Αφορά ΠΕ05 – Γαλλικών)

57070_Ε1_2023_ΥΑ_Τροποποίηση πρόσκλησης Διορισμών_ΨΛΥΡ46ΜΤΛΗ-ΤΔΚ

Ψ6ΓΤ46ΜΤΛΗ-ΕΗΨ ΕΞΕ – 57970 – 2023