Πίνακας Εισήγησης Οριστικών Τοποθετήσεων – Βελτιώσεων Θέσης Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. 2023

Ενστάσεις επί των τοποθετήσεων θα υποβάλλονται:

από Τετάρτη 21-06-2023 έως και την Παρασκευή 23-06-2023 και ώρα 11:00 το αργότερο

μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr) της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν δεν είναι δυνατή η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η κατάθεση της ένστασης μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως (είτε με εξουσιοδότηση) στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 – ισόγειο).

Διαβ Τοποθετήσεις_Οριστικές_Βελτιώσεις_Ειδικής 2023_20.6.23

Τοποθετήσεις Ειδικής 2023_anart