Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

ΕΞΕ – 67719 – 2023 – Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση

Δημιουργία Κωδικού Ασφαλείας Υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου(Μ.Δ.) για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου(Π.Μ.Δ.) για Εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2023

2023_06_19_ΔΤ_για_απόκτηση_password_ΜΔ_ΓΕΛ_ΕΠΑΛ_και_ΠΜΔ_ΙΕΚ(1)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, της ΠΔΕ Κρήτης

αίτηση

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών πε 78 για απόσπαση στο γραφείο νομικής υποστήριξης της π.δ.ε. κρήτης_9δ6κ46μτλη-γ06