Νέα Αίτηση Απονομής Σύνταξης Για Συνταξιούχους Δημοσίου

Σας ενημερώνουμε ότι  μετά από ενημέρωση  της υπηρεσίας μας από την Γενική Διεύθυνση  Συντάξεων Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με  το Αρ. Πρωτ. 315962/26-06-2023 συνημμένο έγγραφο .

Όλες/οι  οι υποψήφιες/οι συνταξιούχοι   που απολύονται αυτοδίκαια λόγω ορίου ηλικίας στις 30/06/2023 καθώς και όσες/οι  απολύονται στις 31/08/2023 μετά από αίτηση παραίτησης τους , πρέπει να κατεβάσουν  την νέα αίτηση  απονομής σύνταξης  για το Δημόσιο  που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας και να την συμπληρώσουν  εκ νέου. Στην συνέχεια θα πρέπει να την καταθέσουν εκ νέου ενυπόγραφη στην υπηρεσία μας στο Τμήμα Συντάξεων.

Η κατάθεση των νέων αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν  ραντεβού  στο 2610  465 874  (Χαντζοπούλου Αφροδίτη) αποκλειστικά στις παρακάτω ημερομηνίες :

  •  Από 03/07/2023 έως και 07/07/2023  για όσους απολύονται αυτοδίκαια στις 30/06/2023
  • Από 24/07/2023 έως και 28/07/2023 και από 22/08/2023 έως και 31/08/2023  για όσους απολύονται μετά από αίτηση παραίτησης τους στις 31/08/2023

Για τυχόν διευκρινίσεις καλέστε

Χαντζοπούλου Αφροδίτη: 2610 465 874

Πολίτη Μαρία : 2610 465 881

19-6-2023_ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ+

20-6-2023_ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ