Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων σε Eναπομείναντα Oργανικά Kενά Ειδικής Αγωγής του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας 2023

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_Πρόσκληση για εναπομείναντα κενά Ειδικής 2023_27.6.23_signed

Πίνακας εναπομειν. οργ. κενών Ειδικής Αγωγής 2023-24

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης Σχολείων σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά Γενικής Παιδείας του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας 2023

Ανακοινοποιούμε τον πίνακα Εναπομεινάντων οργανικών κενών 2023. Δεν παρουσιάζεται καμία αλλαγή στα οργανικά κενά παρά μόνο έχουν αφαιρεθεί οι υπεραριθμίες.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_Πρόσκληση για εναπομείναντα κενά Γενικής 2023_27.6.23_signed

Πίνακας οργ. κενων-υπεραρ. Γενικής Παιδείας 2023 ανα σχολική μονάδα_01_ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ

Σημαντική Ανακοίνωση_Διαδικασίες επιλογής Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία

Ενημερωθείτε από το αριθμ. πρωτ. 70720/KS/26-06-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ / Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους – Μαθητεία, που αφορά στη συνέχιση των διαδικασιών επιλογής Συντονιστών ΠΔΕ για τη Μαθητεία και των Υπευθύνων ΔΔΕ για τη Μαθητεία μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, σας γνωρίζουμε ότι η αναστολή των διαδικασιών αξιολόγησης των διαδικασιών αξιολόγησης των υποψηφίων Συντονιστών ΠΔΕ για τη Μαθητεία και των Υπευθύνων ΔΔΕ για τη Μαθητεία λήγει με την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και ξεκινά περίοδος υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών Δ.Ε., κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/28-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, η οποία άρχεται από 26/06/2023 και λήγει 30/06/2023 και ώρα 13:00 (αποκλειστική προθεσμία).

aitisi_pde_dde_2023
xronismos
2023_prosklisi_v3
2023_prosklisi_pde_dde