Τοποθέτηση των : α) νεοδιοριζόμενων μελών Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 1927/τ.Γ΄/16-8-2022), β) μετατιθέμενων μελών Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π. (αριθμ. πρωτ. 26069/Ε4/07-3-2023) (ΑΔΑ: 929146ΜΤΛΗ-6ΧΥ) Υ.Α. και γ) όσων μελών Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π. υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_Οριστική Τοποθέτηση_ΕΕΠ_ΕΒΠ_ΤΕΛΙΚΟ_30-06-2023.signed

Πίνακας Εισήγησης Οριστικών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά Γενικής Παιδείας 2023

Ενστάσεις θα υποβάλλονται:

από Παρασκευή 30-06-2023 έως και την Δευτέρα 03-07-2023 και ώρα 12:00 το αργότερο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr) της ΔΔΕ Αχαΐας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν δεν είναι δυνατή η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η κατάθεση της ένστασης μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως (είτε με εξουσιοδότηση) στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 – ισόγειο).

εκ της Γραμματείας ΠΥΣΔΕ Αχαίας

τηλ. 2610 465872 – 465863

Διαβ Τοποθετήσεις_Εναπομ_Γενικής 2023_29_06_2023.signed

Πίνακας Τοποθ σε εναπομ. Γενικης 2023

Πίνακας Εισήγησης Οριστικών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά Ειδικής Αγωγής 2023

Ενστάσεις θα υποβάλλονται:

από Παρασκευή 30-06-2023 έως και την Δευτέρα 03-07-2023 και ώρα 12:00 το αργότερο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr) της ΔΔΕ Αχαΐας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν δεν είναι δυνατή η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η κατάθεση της ένστασης μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως (είτε με εξουσιοδότηση) στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 – ισόγειο).

εκ της Γραμματείας ΠΥΣΔΕ Αχαίας

τηλ. 2610 465872 – 465863

Διαβ Τοποθετήσεις_Εναπομ_Ειδικής 2023_29_06_2023_ΤΕΛΙΚΟ.signed

Πίνακας Τοποθ σε εναπομ. Ειδικής 2023