Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων σε Eναπομείναντα Oργανικά Kενά Ειδικής Αγωγής του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας 2023

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_Πρόσκληση για εναπομείναντα κενά Ειδικής 2023_27.6.23_signed

Πίνακας εναπομειν. οργ. κενών Ειδικής Αγωγής 2023-24