Δ.Δ.Ε. – Κατάργηση των Γραφείων Δ.Ε., Ε.Ε. και Φυσικής Αγωγής

file icon doc

 

ΘΕΜΑ: Κατάργηση των Γραφείων Δ.Ε., Ε.Ε. και Φυσικής Αγωγής.

Σχετ.:      Ν. 4027/2011 (Φ.Ε.Κ. 233/τ.Α΄/04-11-2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 32

                Φ350/63128632/Δ1/9-11-11 εγκύκλιος του ΥΠΔΒΜΘ

Μετά την ψήφιση και δημοσίευση των παραπάνω σχετικών, τα Γραφεία Δ.Ε., Ε.Ε. και Φυσικής Αγωγής των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομών) καταργούνται και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων  ανατίθενται στους Διευθυντές Δ.Ε.

Ωστόσο, μέχρι τη λύση των μισθώσεων για τη στέγαση των Γραφείων και τη μεταφορά των θέσεων και του προσωπικού στη Διεύθυνση Δ.Ε. (που προβλέπεται μετά την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.), το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό θα παραμείνει στη θέση του για να διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις.

 Τα πρώην Γραφεία θα λειτουργούν ως παραρτήματα της Διεύθυνσης Δ.Ε.

Η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και των πολιτών θα γίνεται από τη Διεύθυνση Δ.Ε. και μέσω των παραρτημάτων της, τα οποία θα διεκπεραιώνουν υποθέσεις των σχολείων αρμοδιότητας των πρώην γραφείων.

Ως εκ τούτου, μέχρι νεωτέρας, υποθέσεις εκπαιδευτικών που άπτονται των υπηρεσιακών τους μεταβολών (υποβολή αιτήσεων μετάθεσης, έκδοση αδειών, έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών κλπ.) θα διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά μέσω των παραρτημάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε., όπου φυλάσσονται τα κάθε μορφής αρχεία και οι υπηρεσιακοί φάκελοι του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.

file icon doc έγγραφο

ΥΠΔΒΜΘ – Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ. Ε. 2011-12

file icon doc

file icon doc εγκύκλιος

Έντυπα αιτήσεων: 

file icon doc έντυπο αίτησης file icon doc έντυπο αίτησης για ΣΜΕΑΕ file icon doc έντυπο αίτησης για αμοιβαία μετάθεση file icon doc έντυπο αίτηση για ΚΕΔΔΥ


file icon pdf εγκύκλιος – μειονοτικά σχολεία file icon doc αίτηση για μειονοτικά σχολεία file icon xls αίτηση – πίνακας για μειονοτικά

 

ΙΔΕΚΕ/ΚεΔΒΜαΠ – Πιστοποιητικά

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παραλαμβάνετε τα πιστοποιητικα των προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων του ΚΕΕ Αχαϊας από τον 1ο όροφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαϊας γραφείο ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Ερμού 70, 26221 Πάτρα) από 14-11-2011 και ώρες 10:00- 13:00 καθημερινά.

ΥΠΔΒΜΘ – Ενημέρωση σχετικά με την τοποθέτηση των μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ11 στα Τ.Α.Δ-.Ε.Τ.Α.Δ.

file icon doc

Καλούνται οι  αποσπασθέντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11, να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση  Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού στον οποίο  τοποθετήθηκαν,  από 8-11-2011 έως και  10-11-2011, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

file icon doc Διαβιβαστικό  file icon doc απόφαση

Ξεκίνησε το πρόγραμμα Π.Δ.Σ. για την σχολική χρονιά 2011-12;

file icon doc

Σύμφωνα με την Υ.Α. 160848/Γ7/20-12-2010, “η Π.Δ.Σ. απευθύνεται σε μαθητές της τελευταίας τάξης, όλων των τύπων Λυκείων, που είναι χαρακτηρισμένα δυσπρόσιτα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία”.

Διευκρινίζουμε ότι τα δυσπρόσιτα σχολεία Ν. Αχαΐας είναι: Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο Δάφνης, Γυμνάσιο Ψωφίδας, Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο Κλειτορίας.

Αν υπάρξουν ανάγκες πρόσληψης έκτακτου προσωπικού οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παραπάνω Υ.Α και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους αναπληρωτές/ωρομισθίους

file icon doc απόφασηfile icon pdf ΦΕΚ λειτουργίας Π.Δ.Σ.

ΥΠΔΒΜΘ – Οργάνωση και λειτουργία Π.Δ.Σ. 2011-2012

file icon doc

Σύμφωνα με την Υ.Α. 160848/Γ7/20-12-2010, “η Π.Δ.Σ. απευθύνεται σε μαθητές της τελευταίας τάξης, όλων των τύπων Λυκείων, που είναι χαρακτηρισμένα δυσπρόσιτα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία”.

Διευκρινίζουμε ότι τα δυσπρόσιτα σχολεία Ν. Αχαΐας είναι: Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο Δάφνης, Γυμνάσιο Ψωφίδας, Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο Κλειτορίας.

Αν υπάρξουν ανάγκες πρόσληψης έκτακτου προσωπικού οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παραπάνω Υ.Α και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους αναπληρωτές/ωρομισθίους

file icon doc απόφασηfile icon pdf ΦΕΚ λειτουργίας Π.Δ.Σ.