32639_2020 Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης για θέματα που αφορούν στον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα.

ΕΞΕ – 32639 – 2020 – Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης.pdf

ΥΑ Πρόσβαση- Διαδικασίες- Οργανα ΝΕΟ σύστημα 2020 ΦΕΚ.pdf

Αναβολή εξετάσεων Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης»

Αναβάλλονται

οι εξετάσεις του Πανελληνίου Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης»

που θα διεξάγονταν στην Αχαΐα,

για λόγους Δημοσίας Υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Epson.pdf

ΦΕΚ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (05-03 ΈΩΣ 06-03-2020)

Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020.

ΦΕΚ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων υπουργείων Υγείας και Παιδείας, αποφασίστηκε η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των Σχολικών Μονάδων στις Περιφεριακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, για τις 5 και 6 Μαρτίου 2020, καθώς και η αναστολή κάθε άλλης σχολικής δραστηριότητας.

Παρακαλουνται οι Διευθύνσεις των Σχολείων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση μαθητών, κηδεμόνων και εκπαιδευτικών για τη μη λειτουργία των Σχολείων.