Τροποποίηση της υπ’αριθμ.15553/27-08-2020 Απόφασης Τοποθέτηση Διευθυντών/τριων για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών/τριων σχολικών μονάδων Δ.Ε. Αχαΐας, λόγω συνταξιοδότησης, ως προς τον Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Πατρών

9ΕΟΥ46ΜΤΛΗ-Σ73_16032_Τροποποίηση