Καθορισμός αριθμού κενών θέσεων μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πάτρας 2020-2021

Η απόφαση καθορισμού του αριθμού κενών θέσεων μαθητών Β’-Γ’ Τάξης του Γυμνασίου και Α’-Β’ Τάξης Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Πατρών, για το Σχολικό Έτος 2020-2021.

16761_ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (2020-2021)_signed