Πειραματικό Γυμνάσιο Π.Π: Προκήρυξη θέσης στην Γ’ Γυμνασίου

Πλήρωση κενών θέσεων  Πειραματικών σχολείων – Προκήρυξη θέσεων.

Σύμφωνα με τον Ν.4692/2020 (άρθρο 18, παράγραφοι 1, 2,) και την με αρ. 73226/Δ6/12-6-2020 (ΦΕΚ 2261 Β΄)Υ.Α περί εισαγωγής των μαθητών/τριών  σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ το σχολ. έτος 2020-2021, εφόσον διαπιστωθούν κενές θέσεις στην Β΄ και Γ΄ Τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων και Λυκείων λόγω μετεγγραφών, στα Πειραματικά σχολεία διεξάγεται κλήρωση για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν σε επόμενη τάξη πλην της εισαγωγικής. Η κλήρωση διενεργείται με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.  ή όπως ειδικά ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις. Συγκεκριμένα:

Περισσότερα