Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020.

200910Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων υποψηφίων διευθυντών/ριών για την πλήρωση κενούμενων θέσεων διευθυντών/τριών Γυμνασίου Δάφνης και ΕΠΑΛ Καλαβρύτων

Η ανακοίνωση της πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων υποψηφίων διευθυντών/ριών για την πλήρωση κενούμενων θέσεων διευθυντών/τριών Γυμνασίου Δάφνης και ΕΠΑΛ Καλαβρύτων.

– Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Σχολείων
– Υπόδειγμα Δήλωσης Προτίμησης