Τροποποίηση της υπ’αριθμ.15553/27-08-2020 Απόφασης Τοποθέτηση Διευθυντών/τριων για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών/τριων σχολικών μονάδων Δ.Ε. Αχαΐας, λόγω συνταξιοδότησης, ως προς τον Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Πατρών

9ΕΟΥ46ΜΤΛΗ-Σ73_16032_Τροποποίηση

Μήνυμα του Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

Αγαπητοί/ες Συνάδελφοι Διευθυντές, Εκπαιδευτικοί και Διοικητικό Προσωπικό

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-21εύχομαι καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο σας.

Οι συνθήκες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι δύσκολες και πρωτόγνωρες. Ο διαρκής αγώνας για παροχή σωστής εκπαίδευσης στους μαθητές  μας, το μέλλον του τόπου μας, πρέπει να συνδυαστεί με τη διαφύλαξη της δημόσιας και ατομικής υγιεινής.

Η αγαστή συνεργασία και η κοινή προσπάθεια των λειτουργών της σχολικής κοινότητας, μπορούν να οδηγήσουν στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αχαΐας, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να συμπαρασταθεί και να βοηθήσει σε κάθε περίπτωση που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε.

Καλή σχολική χρονιά!

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ