Τοποθέτηση Διευθυντών/τριων για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών/τριών Γυμνασίου Δάφνης και ΕΠΑΛ Καλαβρύτων

Η απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών/τριων για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών/τριών Γυμνασίου Δάφνης και ΕΠΑΛ Καλαβρύτων.

Τοποθέτηση Διευθυντών/τριων Γυμνασίου Δάφνης και ΕΠΑΛ Καλαβρύτων