Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχ. Μονάδων και Υπεύθυνου Τομέα Ε.Κ. Δ.Δ.Ε Αχαΐας (ορθή επανάληψη)

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

– Αίτηση Υποψηφιότητας για θέση Υποδιευθυντή ΥΤΕΚ
– Υπεύθυνη Δήλωση
– ΦΕΚ – 4547 2018
– ΦΕΚ – 4412 2018 β