Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία εξετάσεων εισαγωγής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», έτους 2020

Η Υγειονομική Εξέταση και η Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων των Επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 14-9-2020 μέχρι και τη Δευτέρα 21-9-2020, (εκτός του Σαββατοκύριακου).
Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο…

Οδηγίες Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικές κατηγορίες εξωτερικού_2020