Πρόσκληση για Υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ, ΔΕ

Ανακοίνωση:

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης σχολείων για τις μη τεχνικές ειδικότητες παρατείνεται έως αύριο 09/09/2020 και ώρα 15:00 για τις τεχνικές ειδικότητες.

Πρόσκληση

Σειρά προτεραιότητος

Ενδεικτικά κενά

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου, υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Η Εγκύκλιος υποβολής ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2020.

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού Δελτίου, ποσοστό 5%

Γνωστοποίηση ΚΥΑ

Ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος  Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3630 και ημερομηνία δημοσίευσης 31-8-2020 ( Β’ 3630) της με αρ. πρωτ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 53452/31-8-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Μέτρα προστασίας για το σχολικό και εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών».

Με την ανωτέρω απόφαση δίνονται οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διασποράς του κορωνοϊού. Παρακαλούνται τα ΕΠΑ.Λ. που υλοποιούν το “Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας” να φροντίσουν για την εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.​​

200904ΦΕΚ3630_2020

Πειραματικό ΓΕΛ Π.Π. – Κλήρωση για κενές θέσεις Α’ Λυκείου

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 07/09/2020 και ώρα 12.30 μ.μ. στο χώρο του Σχολείου μας, θα διεξαχθεί η κλήρωση για την μία (1) κενή θέση στην Α’ τάξη.

Ο Διευθυντής,
Σφαέλος Ιωάννης