Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕ03, ΠΕ04 (Α΄ και Β΄ φάσεις Αναπληρωτών), ΠΕ78, ΠΕ86, ΠΕ87.02 (μόνο της Β΄ φάσης Αναπληρωτών)

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας της Β΄ Φάσης Αναπληρωτών, καθώς και εκείνοι της Α΄ Φάσης των ειδικοτήτων ΠΕ03, ΠΕ04, που προσελήφθησαν με την υπ. Αριθμ. πρωτ. Φ.16/15673/28-08-2020 απόφαση του Δ/ντη Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι,αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείοmail@dide.ach.sch.gr).

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Για τις υπόλοιπες ειδικότητες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ06 θα υπάρξουν νεώτερες αναρτήσεις τις επόμενες ημέρες.

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, ΣΜΕΑΕ – ΤΕ της Β΄ Φάσης Αναπληρωτών, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης για οριστική τοποθέτηση, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά, και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείοmail@dide.ach.sch.gr).

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

Πρόσκληση υποψήφιων για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών 3μηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19

Διαβάστε την πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

– Πρόσκληση 3μηνων συμβάσεων Covid19 – ΩΡΓΔ46ΜΤΛΗ-Λ2Σ

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΕΕΠ – ΕΒΠ της Β΄ Φάσης Αναπληρωτών, που προσελήφθησαν με την υπ. αριθμ. πρωτ. 125803/Ε4/21-09-2020 Απόφαση του ΥΠΠΑΙΘ, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείοmail@dide.ach.sch.gr).

(Σημειωτέον ότι αιτήσεις δεν μπορούν να υποβάλλουν οι αναπληρωτές ΕΕΠ – ΕΒΠ που συμμετείχαν και στην Α΄ φάση, καθώς αυτοί έχουν τοποθετηθεί οριστικά.)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών Β’ φάσης

200922Ε1 Προσλ ΓΕΝΙΚΗ (1357) Βθμια ΠΔΕ Συγχρ Ω6Υ146ΜΤΛΗ-ΟΜΦ

200922Ε1 Προσλ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ (275) Βθμια ΕΣΠΑ 63Ε846ΜΤΛΗ-5Ν4

200922Ε1 Προσλ ΜΟΥΣΙΚΑ (450) Βθμια ΠΔΕ Συγχρ ΩΝΧΒ46ΜΤΛΗ-ΧΨΦ

200922ΕΞΑΤΟΜ_ΕΕΠΕΒΠ_ΑΠΟΦ_9ΩΓΙ46ΜΤΛΗ-8Φ5

Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ79.01

Η ανακοίνωση για την τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ79.01

– Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, ΠΕ79.01